Privacy statement

SEAN online respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, www.seanonline.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt SEAN online passende beveiligingsmaatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van uw gegevens. Door gebruik van deze website te maken gaat u akkoord met de voorwaarden van het privacy beleid van SEAN online.

 

SEAN online verwerkt persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden. Als je ons persoonlijke informatie verschaft, via ons email adres, of per post, kunnen wij die informatie behouden en gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder het afhandelen van uw vraag of verzoek.


SEAN online heeft niet de bedoeling bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.) te verzamelen via deze website. Indien je SEAN online ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, dan wijzen wij je erop dat je (uitdrukkelijk) toestemt in het gebruik door ons van die gegevens. De persoonsgegevens die je ons verstrekt bewaren wij (ook in de Cloud) zolang als naar de aard van het onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af en verschilt per het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens nodig hebben en hetgeen is vastgelegd in de wet. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij hier krachtens de wet toe verplicht zijn.


Indien je informatie opvraagt over een dienst/ cursus dan gebruiken wij je NAW-gegevens, telefoonnummer, email en eventueel bedrijfsnaam om de aanvraag (administratief) te verwerken en eventueel het kunnen doen van gepersonaliseerde aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor jou relevante informatie. Wij slaan de door jou versterkte persoonsgegevens op.

 

Indien je een relatie met SEAN online heeft, dan heb je het recht om ons schriftelijk te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en ons te verzoeken deze (in het geval de gegevens onjuistheden bevatten) te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen. Om gebruik te maken van dit recht dien je ons een verzoek met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs te sturen naar info@seanonline.nl of per post: Landstraat 33 B1, 1404 JE Bussum tav SEAN online.

 

Cookies
Op deze website zijn buttons geplaatst waarmee pagina’s kunnen worden gepromoot of gedeeld op onder meer de volgende sociale netwerken: LinkedIn. Wanneer je op onze website een social media button aanklinkt, wordt bij jouw een social media cookie geplaatst. Deze cookies worden niet door SEAN online geplaatst maar door de social media partijen zelf. Wij verwijzen je naar de privacy verklaringen van de social media netwerken om te bezien hoe deze partijen met jouw persoonsgegevens omgaan. Deze kunnen sterk afwijken van het Privacy Statement van SEAN online.

 

SEAN online maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein informatiebestand dat aan jou browser kan worden aangeboden op het moment dat je van onze website gebruik maakt. Wij maken gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website te kunnen gebruiken. Daarnaast worden via onze website cookies geplaatst via Google als deel van de ‘Analytics’ dienst. Deze cookies meten het gebruik van onze website. Met deze cookies kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers een specifieke pagina op onze website bezoeken. Wij koppelen geen informatie die we opslaan in cookies aan persoonlijke informatie die je aan ons stuurt terwijl je op de website bent. Indien je geen cookies wilt ontvangen kun je de instellingen van uw browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Wel kan het zo zijn dat bepaalde delen van de website dan niet meer (goed) werken of trager zijn.

 

Op deze privacy voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

SEAN online behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/ of in deze privacy voorwaarden aan te brengen.

 

Als je vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid kun je contact opnemen met SEAN online via info@seanonline.nl.